MENINGS OOR APRIL TOER 2010

Ons plaas graag die menings van toerlede en hul ouers. Ons plaas dit onveranderd tensy ons versoek word om dit te verander of nie te plaas nie?